Direktlänk till inlägg 3 februari 2009

Gör kärnkraften marknadsmässig, sluta skattesubventioneringarna

Av Tony Johansson - 3 februari 2009 20:43

Okej. Jag erkänner. Det finns många människor som ser fördelar med kärnkraft. Jag begriper det inte, men så är fallet. Inte minst i centerledningen, där minnet av Olof Johansson och Lennart Daleus tydligen är både bortstädat, inlåst och glömt.


Vad jag kräver är dock, att om alliansregeringen tänker göra allvar av sina planer på att bygga kärnkraftverk, så måste också elmarknaden anpassas efter sund marknadsmässig princip. Inga statliga bidrag för dessa kostnadsdrivande investeringar, inget daltande med befrielser av försäkringar. Om nu kärnkraften är såpass lönsam som metall, pappers och andra anser, så kanske de är beredda att hosta in de 400-500 miljarder kronor i investeringar som krävs för att finansiera utbyggnaden. Inte ska våra surt förvärvade skattepengar gå till att finansiera något som marknaden egentligen är bäst på att sköta.


Några exempel på hur marknaden fungerar:

- Ett litet elbolag beslutar etablera 5 vindkraftverk, en investering som betalas av på ca 5-6 år, och som därefter genererar vinst åt det lilla bolaget.


- Ett bondekooperativ beslutar etablera ett lokalt biogasnät. Efter ett investeringsbidrag i infrastruktur, börjar kooperativet genast sälja ickefossil energi, och går efter 5-6 år med vinst.


Om, och jag säger om, metall och pappers finner någon marknadsmässig finansiering på att bygga reaktorer, vilka har en uppbyggnadstid på ca 15 år, och därefter tvingas drivas åtskilliga decenium innan de går med vinst. Om detta sker, och elbolagen som driver reaktorerna avkrävs sedvanliga försäkringsregler. Om detta uppfylls, tillsammans med de grunligt utarbetade krav på en säker och miljömässigt driven verksamhet, från det att uranet bryts, till slutförvaringen är löst. Om pappers, metall och övriga kärnkfraftsförespråkare finner sådan investering, då må det vara hänt att de lämnar in en ansökan till regeringen om att få bygga ny reaktor, eller ersätta någon av de gamla. Innan dess bör de faktiskt hålla käften, rent ut sagt.


Som skattebetalare och politiker med ekonomiskt ansvar för att hushålla med offentliga finanser, så tänker i vart fall inte jag medverka till att grundläggande marknadsmässiga principer åsidosätts, bara för det förekommer ett dumdristigt kärnkraftsmantra som florerar på ledarsidor, bland allianspartister och framtidsfrånvända fackpampar.

 
ANNONS
 
Johan H

Johan H

3 februari 2009 21:27

Go Tony!

Insändarämne till några tidningar i västsverige?

http://johan-hellstrom.blogspot.com

 
Michael Karnerfors

Michael Karnerfors

3 februari 2009 21:59

Standardargument: "Kärnkraften är subventionerad".

Standardsvar: Nej det är den inte.

Faktum är att kärnkraften i Sverige är förmodligen den enda kärnkraft i världen som straffskattas enbart för att den är kärnkraft. Bolagen får inte pengar av staten för att de har reaktorerna utan får betala en ren straffskatt baserad på installerad effekt (förutom övriga skatter på inkomst). Detta samtidigt som bolagen också helt finansierar kärnavfallshanteringen.

Något som däremot får subventioner och undantag till höger och vänster det är vindkraft, bio-bränslen och dylikt. Och när det dessutom nyligen avslöjades att alla vindkraftkooperativ smitit från den skatt de egentligen skulle betala så säger jag: gör de andra kraftkällorna marknadsmässiga först, så får vi se vilka som överlever.

Försäkringsfrågan är även den löjlig i sammanhanget därför att precis som med påsåtendet ovan så är den exempel på totalt tunnelseende. Topprisköverföring till staten sker på många punkter i det här landet. Vilket försäkringsbolag har exmpelvis försäkrat Umeå mot att Stornorrforss rämnar?

Och att påstå att staten inte skall ta toppriskerna får en att undra vad man skall ha en nationalstat till om inte just för detta. Marcus och Marian Radetzki förklarar mer utförligt: http://www.ne.su.se/ed/pdf/26-4-mr.pdf

"Överföringen av toppriskerna till staten kan sålunda uppfattas som en marknadskorrigerande åtgärd med syfte att möjliggöra önskvärd industri. Att staten blir den yttersta riskbäraren förefaller inte alldeles onaturligt, enär riskspridning får anses vara en av nationalstatens allra mest grundläggande funktioner."

Sedan kan vi börja tala om saker som vindkraftens (avsaknad av) tillförlitlighet och biogasernas direkt skador på mänsklig hälsa på grund av luftföroreningar...

http://nuclearpoweryesplease.org

 
Tony

Tony

4 februari 2009 00:24

Du glömmer Michael, att elmarknaden är avreglerad sedan ett antal år. Att då avkräva de som ska producera el, att följa samma marknadsmässiga spelregler som alla andra avreglerade branscher tvingas följa, borde inte bara vara kotym, utan också en självklarhet.

Det är dina argument som väcker ett löjets skimmer, när du inte accepterar grundläggande marknadsekonomiska principer.

http://vgtony.bloggagratis.se

 
Tony

Tony

4 februari 2009 00:26

Till Johan - Okej då. Fast då får du hålla korpgluggarna öppna för alla knasiga repliker som brukar komma från lobbisarna.

http://vgtony.bloggagratis.se

 
Michael Karnerfors

Michael Karnerfors

4 februari 2009 08:12

Du svarade inte ens på det jag skrev. Effektskatten finsnn där. Studsviksavgiften finsn där. Avgifterna till kärnavfalls fonden finns där. Allt detta slår botten ut ditt argument att kärnkraften skulle vara favoriserad.

http://nuclearpoweryesplease.org

 
Johan Simu

Johan Simu

4 februari 2009 08:29

Var ett tag sen jag kommenterat här :)

Har dessvärre inte tid att skriva en längre kommentar, så jag länkar helt fräckt bara till ett blogginlägg jag skrivit om saken tidigare.
http://gronarealisten.blogg.se/2008/august/forsakringsfragan.html

Sammanfattningen är iallafall att nästan ALL industri är "subventionerad" på samma sätt som kärnkraften eftersom i princip ingen industri är försäkrad mot värsta tänkbara olyckan som kan ske. Storleken på denna "subvention" för kärnkraft uppgår till några tiondels öre per kWh, betydligt mindre än effektskatten(som enbart kärnkraft beskattas med). Alltså är kärnkraften inte subventionerad, den är en kassako för staten.

http://gronaliberaler.blogspot.com

 
Ingen bild

Tony

4 februari 2009 09:11

På en avreglerad elmarknad är det förstås självklart med ett helfinansierat producentansvar. Nuvarande producenter av kärnkraft betalade inte investeringarna för att bygga reaktorerna. De betalar förvisso en avgift för slutförvaringen, men avsäger sig ansvaret. Jag kan till viss del hålla med Johan Simu om att mången industri är subventionerad av statliga medel. Men på samma sätt som jag är emot att våra offentliga finanser ska gå till att betala för transportstöd i EU, för att rädda flygbolag eller för att subventionera jordbruket. På samma sätt är jag emot att kärnkraftsproducenterna ska få bidrag och slippa sådant ansvar som är kotym för vilken småföretagare som helst. Staten ska borga för en god infrastruktur, när det gäller energi, för ett tryggt och stabilt elnät. Men på en avreglerad marknad bör baske mig inga offentliga medel gå till att subventionera uppbyggnaden av reaktorer, vars investeringskostnad är så hög att återbetalningsförmågan ligger någonstans på våra efterkommande att diskutera. Inte när det finns alternativ som ger bärkraft på 5-10 år.

 
Johan Simu

Johan Simu

4 februari 2009 09:43

Avsäger sig ansvaret för avfallet? Hur menar du då? SKB som har ansvar för avfallet ägs och finansieras till fullo av ägarna till kärnkraftverken. Hur kan man säga att det är att avsäga sig ansvar? Det kommer aldrig gå en skattebetalarkrona till avfallsförvaring.

Vilka ansvar slipper kärnkraftverken undan? Kom också ihåg att kärnkraftsindustrin är enda industrin överhuvudtaget som tar 100% ansvar för sitt avfall.

Jag förmodar att du inte läste länken....
Kärnkraft får inga magiska subventioner, kärnkraft är MER beskattad än annan energiproduktion och därför en inkomstkälla för staten. Den triviala fiktiva premien som du räknar som subvention är storleksordningar mindre än den reella effektskatten som till och med är en större kostnad för verken än bränslekostnader.

Varför klagar du inte på elcertifikatsystemet ? Att offentliga medel flödar till förnybar energi stör dig inte alls? Men en imaginär subvention på tiondelar av ett öre per kWh till kärnkraft gör det? Jag ser inte riktigt logiken där....

http://gronaliberaler.blogspot.com

 
Tony

Tony

4 februari 2009 17:59

Hej Johan S
Skillnaden är att en investering i förnybar energi är en god ekonomisk affär. Den ger avkastning på mindre än 10 års sikt. En investering i kärnkraft ger aldrig avkastning. Den kostar medel, elen subventioneras genom försäkringsfrihet, slutförvaringen är dyrbar över tusentals år, den ställer krav på byråkrati och myndigheter liknande ingen annan elproduktion, och den rycker också undan 400-500 miljarder kronor av skattebetalarna/medborgarnas gemensamt inbetalade resurser. Resurser som gör så mycket bättre nytta i form av stöd till de mjuka sektorerna i kommuner och landsting, eller som investeringsprogram för hållbar infrastruktursutbyggnad.

En offentlig finansiering av nya reaktorer en dubbeldum kostnad, en dyr kostnad. Om du finner någon privat finansiär av nya reaktorer, tja då återstår bara problem som brytning av uran, slutförvaring mm mm. Men som det är nu, där ni som förespråkar utbyggnad, också kräver hundratals miljarder av våra gemensamma resurser, då är det också en ekonomiskt förkastlig investering.

http://vgtony.bloggagratis.se

 
Johan Simu

Johan Simu

4 februari 2009 20:25

Vem förespråkar att staten ska pröjsa för reaktorerna? Jag tror inte jag sett en enda debattör som vill det? Kanske någon enstaka råkommunist någonstans vill det, men definitivt inte jag. Jag vill att staten ska sätta upp miljö och säkerhetsregler och sen inte lägga sig i mer och låta företagen fritt välja vad för energikällor de vill bygga, så länge de uppfyller reglerna.

Politiker har helt enkelt inte kompetensen som krävs för att kunna utvärdera energikällor, därför är det alltid vanskligt när de försöker detaljstyra så som de gjort med kärnkraften hela tiden och så som de gör med förnybar energi nu.

När det gäller försäkring, jag säger det igen, försäkrings"subventionen" är inte högre för kärnkraft än för vattenkraft, flygindustrin, kemiindustrin, vissa transportföretag, raffinaderier eller oräkneligt antal andra industrier. Vill du lägga ner allt det också?

Subventionens storlek om man räknar ut en teoretisk premie är tiondels öre per kWh. Hur kan du då kalla kärnkraften subventionerad då effektskatten är storleksordningar större? Läs inlägget jag länkade till och referenserna givna där om du tvivlar.

Ser man på kassaflöden från och till staten från kärnkraft så får staten enorma mängder pengar från kärnkraften. Vars ser du subventionerna? Vars är nettoflödet av pengar från staten till kärnkraftverken?

Investering i kärnkraft ger givetvis avkastning, när lånen är betalda efter 10 år så rullar pengarna in. Varför tror du annars ett dussintal företag i USA lämnat in ansökningar om att bygga reaktorer? Varför hoppar edf, vattenfall, eon och andra elbolag på chansen att bygga nya reaktorer i storbritanien trots att brown säger att de inte får ett öre från staten? Varför vill industrin bygga fler reaktorer i Finland?

Slutförvaring är inte dyrbar över tusen år. Den kostar inte ett öre efter att avfallet är placerat i sina behållare och nersänkta i bentonitleran. Det är det som är hela poängen med slutförvaringen.

Personligen ser jag hellre att man återvinner avfallet så man slipper det långlivade problemet. Men eftersom det är politiskt omöjligt i sverige, bland annat pga ditt parti, så är slutförvaring näst bästa lösningen. Vill du ha en konstruktiv lösning på avfallsproblemet så lobba för att de svenska kärnkraftsägarna måste upparbeta och investera i transmutation!

Men om jag förstår dig rätt nu, om förbudet mot nya reaktorer slopas och EON lämnar in ansökan om att bygga en reaktor helt utan stöd. Då ger du tummen upp? Då är du inte principiellt mot att lyfta förbudet?

http://nuclearpoweryesplease.org

 
Tony

Tony

4 februari 2009 21:06

Om någon intressent skulle få finansiering för reaktorbygge utan offentligt stöd efter det att man på riksnivå beslutat om att återinföra gängse försäkringsnormer också för kärnkraft, så borde de få lämna in en ansökan. Dock kommer undertecknad verka för att också en sådan ansökan avslås, men inte på grund av ekonomiska skäl utan av ekologiska.

http://vgtony.bloggagratis.se

 
Johan Simu

Johan Simu

5 februari 2009 09:44

Skriver utan svenska bokstaver da jag sitter pa jobbet..

Verkar som fragan gatt fran hypotetisk till lite mer konkret :)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2424965.svd

Hur menar du med gangse forsakringsnormen? Varfor kraver du bara det av karnkraftsindustrin men inte vattenkraft, kemi och flyg? Jag misstanker att du inte riktigt forstar anledningen till varfor inget forsakringsbolag kan forsakra nagon av de ovan namnda industrierna fullt ut. Eftersom du nog inte vill lasa lanken till mitt blogginlagg ovan sa kanske du istallet kan lasa denna artikel av Marian och Marcus Radetzki.
http://www.ne.su.se/ed/pdf/26-4-mr.pdf
Marcus Radetzki forskar i forsakringsjuridik och Marian kanner du nog till, sa deras asikt borde anses vara relevant..

Utveckla garna vilka ekologiska skal? Med referenser ifall du har.

http://gronaliberaler.blogspot.com

 
Tony

Tony

5 februari 2009 11:46

Helt okej med a-spraket, Johan :-)

Med gängse försäkringsnormer menar jag att det ska finnas samma försäkringsvillkor för den som producerar kränkraft, som för vilken företagare som helst. Tycker personligen att s.k toppriskförsäkringar hör det gamla industrisamhället till, snarare än en modern och växande ekonomi som utgår från lokala behov och förutsättningar.

Marknadsmässiga villkor bör gälla, oansett om det gäller kärnkraft, vindkraft, solkraft, biokraft, eller vattenkraft. Åtminstone när det gäller nyinvesteringar.

När det gäller mina synpunkter på de ekologiska aspekterna, har vi ju fört den debatten några gånger, och jag tror inte att vi lär bli överens, låt oss bli ense om det ;-)

Men låt mig i all hast hänvisa till mitt partis rapport "Avveckling av kärnkraften med minskad klimatpåverkan". Den är förvisso under revidering i skrivande stund, men också den version som har något år på nacken, innehåller ett flertal tillförlitliga referenser.

http://vgtony.bloggagratis.se

 
Johan Simu

Johan Simu

5 februari 2009 20:27

Sant, vi har debatterat det några gånger :) Men istället för att debattera, om jag mailar dig 2-3 artiklar om kärnkraftens ekologiska fotavtryck, livscykelanalys etc. Kan du lova att åtminstone läsa dem?

Maila mig isåfall till johansimu@gmail.com, såg att du ska ta en liten bloggpaus så jag lär glömma kolla kommentrerna.

Ska ta och kika på rapporten du hänvisar till.

Enjoy the paus!

http://gronaliberaler.blogspot.com

 
Ingen bild

arga gubben

6 februari 2009 21:31

Citat:
"Skillnaden är att en investering i förnybar energi är en god ekonomisk affär. Den ger avkastning på mindre än 10 års sikt. En investering i kärnkraft ger aldrig avkastning"

Mysko påstående?? Avkastningen av förnybar energi har vi inte sett än annat än som önsketänkande. Kärnkraft ger avkastning i dag.

 
Ingen bild

Tony

9 februari 2009 18:18

Hej Johan Simu:
Jag har mejlat dig ang artiklarna.

och

Hej Arga Gubben!
Jag håller själv på att se över en investering av vindkraftverk just nu, och att bygga ett sådant betalar sig på ca 6-8 år, beroende på modell och storlek. Det fina med småskalig produktion är också att den i de bästa fallen genererar vinster som kommer det lokala näringslivet till del. Ett kärnkraftverk byggs inte av vilket småskaligt elbolag som helst, utan av stora och ofta multinationella jättar. Jättar som mycket sällan återinvesterar eventuella vinster till det lokala näringslivets gagn.

Vänliga hälsningar Tony J

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Tony Johansson - 16 april 2010 08:37

Islandska RUV, motsvarigheten till svenska SVT, rapporterar grundligt om utbrottet i Eyjafjallajökli, eller Eyjafjällsjökeln. Det finns också tecken på att Katla är på väg att vakna, vilket snarare brukar vara regel än undantag efter Eyafjällsjökelns...

Av Tony Johansson - 12 april 2010 23:54

I dag har jag sett kort från systerdotterns mage. Däruti växer en lillsnoddas sig stark och det är förstås en liten triangel (eftersom dess mor var en vinkel). Mycket bensprattel enligt både barnmorska och systerdottern.   Så nu förbereder jag mi...

Av Tony Johansson - 5 april 2010 23:18

Ibland låter det som att vissa politiker, också inom mitt parti, tar opinionsmätningar och dylikt på lite för stort allvar. Alla vill tillhöra en vinnare och ingen vill vara impopulär. Därför tolkar MP just nu mätningarna som ytterst tillförlitliga, ...

Av Tony Johansson - 1 april 2010 00:34

Dags för lite påskledighet. Tänker tillbringa helgen i stugan tillsammans med nära och kära. I nästa vecka är det full fart igen, med bl.a. studiebesök, Regionstyrelsemöte och ett par träffar i Stockholm. Funderar även på en sväng till Uppsala, men d...

Av Tony Johansson - 30 mars 2010 00:09

Dagarna är fulla av göromål och när det är så, så är det rejält skönt att koppla av med något helt annat än politik framåt småtimmarna. I kväll har jag därför suttit och totat ihop en liten vaggvisa i speldoseformat för trötta själar: http://...

Presentation

Omröstning

Vilket humorgäng är roligast av följande?
 Knäpp Upp
 Hasse & Tage
 Nöjesmassakern
 Helt Apropå
 Lorry/Yrrol
 Reuter & Skoog
 Detta har hänt
 Kvarteret Skatan
 Hipp hipp
 Solsidan

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
<<< Februari 2009 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ VG- Tony Johansson * * * If you want green - vote green * * * med Blogkeen
Följ VG- Tony Johansson * * * If you want green - vote green * * * med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se